Nereden Başlamalısınız?

Binalarınızın kentsel dönüşüme girebilmesi için öncelikle Bakanlık yetkili kuruluşundan “Deprem Risk Raporu” alınması gerekmektedir. Deprem risk raporuna Bakanlık onayı alındığında binanız kentsel dönüşüm kapsamına girmiş bulunur. Bakanlık tüm kat maliklerine bilgilendirme yazısı yazar. İsteyen kat malikleri hazırlanmış ve onaylanmış raporun yeniden incelenmesi için Bakanlığa itirazda bulunabilir. İtiraz komisyonu binanın riskli olduğuna karar verir ise binanın yıktırılması gerekmektedir. Bu durumda mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı dahi alınamamaktadır. Bu aşamadan sonra en fazla 60 gün içinde binanızı nasıl, hangi müteahhitle, hangi paylaşımla yıktırılacağının kararının verilmesi ve kentsel dönüşüm kredisi kullanımı ile ilgili 2/3 çoğunlukla “Bina Ortak Karar Protokolünün” karara bağlanması gerekmektedir. Kararın 60 gün içerisinde alınamaması durumlarında bina, Bakanlıkça yıktırılır. Sonrasında yeni binanın, Belediye projelerinin hazırlanması, Belediyeden inşaat izni alınması ve yeni dairelerin iskanlı tapularının alınması gerekmektedir.